NELER YAPIYORUZ?

 
 

PROFESYONEL HİZMETLER

Temur Mimarlık beraber çalıştığı kurumun kurumsal kimliğe uygun mekan konsepti geliştirir. Bunu yaparken, kurumun mevcut kimliği, pazarlama ve tanıtım stratejileri ve gelişim planını da mekan konseptiyle birlikte ele alarak, disiplinler arası bir çözüm ortaklığı ile hizmet vermeyi prensip edinir.

- Mimari Tasarım (Master planlama,analiz, araştırma, konsept, 3 boyutlu modelleme ve render)
- İçmimari (Analiz, araştırma, strateji,konsept tasarımı, alan planlama, malzeme seçimi, mobilya seçimi, detaylı özel mobilya tasarımı, aydınlatma tasarımı)
- Konsept Mimarı Tasarım
- Proje Yönetimi(Finansal danışmanlık, maliyet analizi ve fizibilite raporu)
- Fuarlar (Konsept tasarımı, detaylı stand tasarımı, malzeme ve finiş seçimi, aydınlatma tasarımı, kurulum sırasında destek)