Sante Tıp Merkezi

sante tıp merkezi medical architecture mimari içmimari interior design

PROJE BİLGİSİ

Müşteri : Sante Tıp
Kategori : Tıp Merkezi
Bitiş Tarihi : 2016
Proje Alanı : 1700 m2
Konum : İstanbul